Thomas Ambrose Bowen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Neměl žádné speciální medicínské vzdělání. Pracoval jako truhlář, pomocný dělník v docích a rozvážeč mléka. Byl vášnivý sportovec, sám trénoval místní fotbalový klub a jako masérský samouk po každém zápase poskytoval svému mužstvu masáže. Možným impulzem pro objev této metody mohlo být jeho setkání s Ernie Saundersem, věhlasným masérem, fyzioterapeutem a chiropraktikem. Tom Bowen během 30 let, kdy metodu používal a vyvíjel, dosahoval vynikajících výsledků. Prvním Tomovým pacientem byla jeho žena (chronický astmatik). V roce 1952 otevřel kliniku a brzy se stal vyhlášeným léčitelem. Během roku 1975 ošetřil na 13 000 klientů a není divu, že se později stal australskou léčitelskou legendou 70. let. Úspěšnost jeho zákroků se tradovala kolem 85 % - 90 %.

Svoji techniku neustále zdokonaloval a vyvíjel. Jeho asistenti popisovali Tomovu vynikající schopnost "číst" lidské tělo a rozpoznat hlavní problém. Toto nadání mu umožnilo aplikovat jen několik cílených pohybů z jeho techniky k dosažení výsledku. Tom Bowen si nevedl deník a nikdy nikoho záměrně nevyučoval. Měl pouze 6 asistentů, kteří mu pomáhali vést kliniku. Teprve po jeho smrti jeden z nich, Oswald Rench, začal Tomovu práci vyučovat jako Bowenovu techniku v Austrálii. Brzy na to se začala vyučovat a šířit tato metoda po celé Austrálii, Novém Zélandu, Severní Americe, Velké Británii a v Evropě.

        U nás tuto techniku začal vyučovat Jock Ruddock. Ten si po absolvování kurzů Bowenovy techniky, kde jedním z jeho učitelů byl i O. Rench, otevřel svoji vlastní praxi ve Skotsku. Ve svých kurzech "The Gentle Touch" a "VHT" prezentoval jednak původní Bowenovu techniku, ale také vlastní zkušenosti a poznatky. Jock Ruddock byl též poradcem pro Bowenovu techniku při Institutu komplementární medicíny v Londýně.

Působil jako hlavní instruktor a lektor Bowen International Foundation, jedné ze škol, prezentujících tuto techniku ve Velké Británii a ve světe. V roce 1997 se stal průkopníkem Bowenovy techniky na Havaji, v roce 1999 v Zimbabwe a v roce 1997 představil Jock "The Gentle Touch" poprvé i v České republice. Od té doby učil v České republice a na Slovensku více než 300 studentů.Pořádal své kurzy v mnoha zemích, mj. v USA, Velké Británii a Irsku, Jižní Africe a Norsku.